Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Benko iz Sočerge, graditelj i klesar (XV.st.). O njegovu životu nema podataka, osim da je bio rođen u → Sočergi. Zajedno s Jakšom iz Sočerge izgradio je 1461. zvonik za župnu crkvu sv. Ivana u Predloki kraj Črnoga Kala, kako svjedoči glagoljski natpis kraj ulaza u zvonik: majstori Jakše i Benko iz Sučerge. Iste je godine u toj crkvi potpisao i kamenu kustodiju. U Vrhu je 1463. izgradio crkvu sv. Antuna, koja je 1900. zbog ruševnosti bila nanovo izgrađena. O gradnji je svjedočio glagoljski natpis koji je uništen 1921. iz polit. razloga. B. je iste godine izradio kustodiju i za tu crkvu (glagoljski natpis). Na objema kustodijama kompozicijski oblikovanima po obrascu mlet. cvjetne gotike u središtu je lik Krista, koji ustaje iz groba, a okružen je anđelima i svecima. Po kiparskom umijeću drži se naivnim pučkim majstorom, a dotjerana savršenost klesanja i zidanja odaje njegovo obrtničko školovanje.

LIT.: V. Ekl, Dva srednjeveška istrska mojstra, Slovensko morje in zaledje, Koper 1977; B. Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982.

R.

 


BENKO IZ SOČERGE, kustodija, Vrh, crkva sv. Antuna