Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Benussi, Matteo - Cio, antifašist (Rovinj, 23.X.1906 – Beograd, 16.VI.1951). Još kao maloljetnik sudjelovao u prosvjedima protiv fašizma u organizaciji Talijanske socijaldemokratske stranke. Radio je kao fizički radnik u Tržiču (Monfalcone), ali se 1924. vratio u Rovinj i uključio u radnički pokret, a kad su 1926. u tal. parlamentu izglasani »izvanredni zakoni« te su sve stranke osim fašističke zabranjene, počeo je raditi za KP Italije. Dvaput je na zvonik crkve sv. Eufemije izvjesio crvenu zastavu (1935. i 1937), ali je bio uhićen i osuđen na zatvorsku kaznu. Tek nakon kapitulacije Italije 1943. vratio se kući i odmah uključio u NOP te na čelu diverzantske skupine izveo više akcija. Zatim je bio u III. četi (rovinjskoj) I. bataljuna II. pulskog partiz. odreda, u bataljunu »Pino Budicin« i u II. istarskom partiz. bataljunu Štaba operativnog sektora za Istru. Spektakularna je bila akcija koju je izveo sa skupinom suboraca 5.I.1944. upavši s oružjem i eksplozivom u sjedište fašističke organizacije u Rovinju u trenutku njezina konstituirajućeg sastanka. Nakon rata živio je u Rovinju. Narodnim herojem proglašen je 1953.

H. Buršić