Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šandalja, arheološko i paleontološko nalazište kraj Pule. Nalazi se na koti 108, na 72 m nadm. vis., na zap. rubu Valturskoga polja. Prapov. gradinsko naselje uništeno je voj. fortifikacijom 1877. Širenjem kamenoloma 1952. uništeni su brončanodobni grobovi s kosturima umrlih u zgrčenome položaju. Najvažniji su nalazi iz tzv. Šandalje I. i Šandalje II., koje su dio sustava krških pećina, otkrivenih za radova u kamenolomu 1961. Istražio ih je → M. Malez. Ukupna dubina sloja Šandalje I. iznosila je 9 m, a prilikom prepariranja koštane breče izlučen je primitivni kameni artefakt, udarač (engl. chooper) napravljen od potočne volutice, starost kojega se procjenjuje na oko 800000 godina. To je najstariji predmet izrađen ljudskom rukom na tlu Hrvatske. U Šandalji II., koja je otkrivena u proljeće 1962., najvažniji je sloj »b« , debljine 1m do 3 m, gdje su uz veliko ognjište pronađeni artefakti i ostatci pračovjeka s kromanjonskim obilježjima (Homo sapiens fossilis). Analizom radioaktivnog izotopa ugljika ustanovljena je starost toga sloja od oko 12320 godina.

LIT.: M. Malez, Ostaci fosilnog čovjeka iz gornjeg pleistocena Šandalje kod Pule (Istra). Palaeontologia Jugoslavica, 1972, 12; S. Dimitrijević, Paleolitik, u: S. Dimitrijević, T. Težak-Gregl, N. Majnarić-Pandžić, Prapovijest, Zagreb 1998.

K. Buršić-Matijašić

First
Prev
Slika 1 od 6
Next
Last

ŠANDALJA – Šandalja I.: 1. obrađena potočna valutica: Šandalja II.
First
Prev
Slika 1 od 6
Next
Last