Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šareni majstor, anonimni kasnogotički slikar i kipar koji je djelovao u Istri i Sloveniji potkraj XV.st. Prvi ga je uočio B. Fučić, koji je u njegov opus uvrstio zidne slike u Sv. Mariji od Lakuća, Sv. Antunu Pustinjaku kraj Dvigrada, zidne slike sjev. broda i donjeg niza juž. broda u Sv. Mariji u Oprtlju, zidne slike u donjem dijelu prezbiterija župne crkve sv. Jurja u Lovranu, u Sv. Jerneju u Seničnom, Sv. Lenartu u Bregu kraj Preddvora, u Ladji kraj Medvoda i u samostanskoj crkvi sv. Danijela u Celju. Fučić mu je pripisao i tri skulpture: sv. Antuna u Dvigradu, Bl. Djevice Marije s djetetom u Oprtlju i Bl. Djevice Marije s djetetom u Lokvi kraj Divače. N. Babić tvrdi da je riječ o dvama slikarima, Šarenom majstoru (Pisani mojster) i Dvigradskom majstoru. Analiza opusa pokazuje prepletanje mlet. i srednjoeur. oblika, toplu skalu boja (narančasto-ljubičasto-zelena) i nagnuće prema dekorativnosti, što sve upućuje na prostor Furlanije, Posočja i Istre te na zaključak da je Š. m. domaći slikar.

LIT.: B. Fučić, Istarske freske, Zagreb 1963; isti, Srednjovjekovno zidno slikarstvo u Istri (disertacija), Ljubljana–Rijeka 1964; isti, Pisani mojster na Bregu ob Kokri, Kranjski zbornik, Kranj 1975; N. Babić, Pisani mojster (diplomski rad), Ljubljana 1996; B. Fučić, Šareni majstor, Kanfanar i Kanfanarština (zbornik radova), Kanfanar–Pazin 1998.

Ž. Bistrović