Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šoljan, Antun, književnik (Beograd, 1.XII.1932 – Zagreb, 9.VII.1993). Prozaik, pjesnik, dramatičar, esejist, kritičar, feljtonist i prevoditelj. U Zagrebu je maturirao te studirao anglistiku i germanistiku. Djelovao kao profesionalni pisac. Jedan od najistaknutijih predstavnika krugovaške generacije. Uređivao časopise Međutim, Krugovi i Književnik. Bio je predsjednik Hrvatskog centra PEN-a 1971–73. Poznati prevoditelj s engleskoga (s I. Slamnigom), njemačkoga i ruskoga te antologičar. Među najsvestranijim i najprevođenijim hrvatskim piscima druge polovice XX.st. Moderni tradicionalist i naglašeni individualist, nacionalno zauzet, a univerzalno otvorena duha, bio je u domaćoj literaturi vrstan promicatelj svj. estetskih mjerila i vrijednosnih paradigma nasuprot političkim i ideologijskim. Poezijom se javio u časopisu Izvor, potom u Krugovima, a tiskane su mu zbirke: Na rubu svijeta (1956), Gartlic za čas kratiti (1965), Bacač kamena (1985), Prigovori (1993) i dr. Započeo je s egzistencijalnim iskustvom grupe, komunicirajući s hrvatskom poetskom i uopće knjiž. tradicijom te naposljetku s postmodernističkim konceptom, ostvarivši izraz u raznovrsnim pjesničkim formama. Slično tomu i u kraćoj prozi od iskustva klape preko generacijskih sučeljavanja dolazi do ironijske opozicije prema društv. stvarnosti. Od pustolovna eskapizma, tzv. proze u trapericama, pikarskog i potrage, u romanima dolazi do alegorijskoga i društveno-političkoga. U (radio)dramama: Lice (1963), Galilejevo uzašašće (1966), Dobre vijesti (1968) i dr. najotvorenije je angažiran. Kao polemičar bio je oštar i argumentiran, a u knjiž. kritici potvrđen je kao pouzdan recenzent aktualnosti (Trogodišnja kronika, 1965) te autor zahtjevnih eseja i studija o S. Mihaliću, J. Pupačiću, M. Slavičeku i dr. Znatan dio opusa napisao je u Istri, posebice u Rovinju, tako da u pojedinim pjesmama, prozama, a osobito u romanima Izdajice (1961), alegorijskom Kratkom izletu (1965) i Drugi ljudi na Mjesecu (1978), izravno odražava ozračje, lokacije, mediteranska prizorišta i zbivališta radnja smještenih u istarski, ugl. primorsko-urbani, a dijelom i ruralni prostor. Od 1996. u Rovinju se održavaju tradicionalni Šoljanovi dani.

LIT.: D. Cvitan, Ironični Narcis, Zagreb 1971; A. Flaker, Proza u trapericama, Zagreb 1976; B. Donat (predgovor), u: A. Šoljan, Izabrana djela, PSHK, 174, Zagreb 1987; isti, Bogatstvo vrta, Zagreb 1993; isti (priređivač), Književna kritika o Antunu Šoljanu (1956–1998), Zagreb 1998; B. Biletić (priređivač), Šoljanov zbornik, 2001.

B. D. Biletić


Antun ŠOLJAN