Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Šporer, Juraj (Đuro) Matija (pseud. Jure Matić), liječnik i pisac (Karlovac, 24.III.1795 – Rijeka, 1.VIII.1884). Jedan od prvih promicatelja zamisli da se Opatija proglasi klimatskim i morskim lječilištem, u čemu su ga podupirali bečki kliničari i balneolozi, osobito dr. Leopold von Schrötter. Radio je kao liječnik u Karlovcu, Bakru, Rijeci, Splitu, Klagenfurtu i Ljubljani (nije mu se ispunila želja da postane osobnim liječnikom bana Josipa Jelačića) te pisao poučne med. članke i stručne rasprave. Bio je prethodnik ilirskoga pokreta, kojemu se poslije nije pridružio. Zauzimao se za hrv. jezik kao mješavinu različitih narječja, te je 1818. pokrenuo prve novine na hrv. jeziku Oglasnik ilirski (izišao jedan broj). Uredio je knjiž. Almanah ilirski (Karlovac 1823), objavio drame (Lijek za objesnu ženu, 1857; Edipos, 1858. i dr.), memoare (Odaziv prošlosti, 1863), roman (Strast i bludnja, 1884), ugl. bez veće umj. vrijednosti. Njegovim je imenom nazvan umj. paviljon u Opatiji.

LIT.: F. Ilešić, Đuro Matija Šporer, Rad JAZU, 1918, 218.

I. Blažević