Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Štambuk, Zdenko, političar, književnik i publicist (Bijeljina, 12.V.1912 – Beograd, 18.IV.1976). Školovao se u Splitu, a diplomirao na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. U Pragu je došao u dodir s ljevičarskim idejama. Za II. svj. rata djelovao kao član Oblasnoga komiteta SKOJ-a za Dalmaciju. Tal. fašisti su ga uhitili i osudili na dugogodišnju robiju, a nakon bijega 1944. u Istri je uređivao Glas Istre i Porečki vjesnik. Predstavljao je Istru na 1. kongresu kulturnih radnika Hrvatske u Topuskom 1944. God. 1945. izabran za člana Časnog suda Društva književnika Hrvatske, gdje je uveo strahovladu, prozivajući i kažnjavajući za tzv. endehazijski kolaboracionizam. Bio je direktorom Nakladnoga zavoda Hrvatske, Tanjuga i Međunarodne politike, te veleposlanik u azijskim, afričkim i eur. zemljama. Potkraj 1920-ih počeo je objavljivati aktivističku i socijalnu poeziju, dajući prednost klasnom i angažiranom pred emotivnim i estetskim. Tiskane su mu zbirke pjesama: Iz kuteva (1932), Mrzim (1938), Grad gori (1939), Uoči dana (1945), Tragom crvene zvijezde (1945) i dr. U Istri je napisao nekoliko pjesama tijekom 1944/45. Izbor stihova izišao mu je 1960-ih u Istarskome mozaiku, a neki su mu angažirani tekstovi uglazbljeni. Ideologijski isključive stavove iznio je, u suradnji s Jožom Horvatom, u Dokumentima o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera (1946). Napisao je i knjige putopisa: U kraljevstvu carice od Sabe (1957), Od Zanzibara do Mjesečevih planina (1961) i Zapisi iz Afrike (1961).

LIT.: Z. Štambuk, Sjećanje na »Glas Istre« i na »Porečki vjesnik«, Istarski mozaik, 1974, 1–2; I. Siljan, Sin Dalmacije – istarski borac i pjesnik, Istra, 1976, 3–4; M. Strčić, Istarska pjesmarica, Antologija hrvatskog pjesništva Istre XIX. i XX. stoljeća, I–II, Pula 1989; B. Donat (priređivač), Put kroz noć, Antologija poezije hrvatskog ekspresionizma, Zagreb 2001.

B. D. Biletić