Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Štrped, naselje kraj Buzeta (45°26′N; 13°57′E; 119m nadm. vis.); 177st. (2001), grad Buzet. Nalazi se na cesti Buzet–Sočerga, podno vapnenačkoga grebena Ćićarije, na sjeverozap. padinama buzetske kotline. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom, dio radi u Buzetu, a u posljednje vrijeme razvijeno je poduzetništvo s nekoliko malih proizvodnih i servisnih pogona. Šire područje bilo je naseljeno u prapovijesti i antici. Duhovno je središte crkva Sv. Duha, u istoimenom zaselku oko 1 km sjeverno od Štrpeda. Građena je u tri faze: od romaničke jednobrodne crkve sačuvan je zazidani bočni portal s kamenom lunetom; 1500. dograđeno je poligonalno kasnogotičko svetište i renesansna sakristija presvođena šiljastim svodom; u baroku je brod crkve zaključen stropom, a na pročelju je prigrađena lopica polukružna tlocrta. Među majstorskim znakovima uklesanima s vanj. strane apside nalazi se znak Majstora iz Kranja. Gl. oltar sa slikom Bogorodice (1636) i dijelovima starijeg oltara s poč. XVI. st.; drveni rezbareni pozlaćeni bočni oltari. Do crkve je 1620. izgrađen samostan franjevaca konventualaca, uništen u požaru 1768. i napušten 1773.

LIT.: K. Buršić-Matijašić, Arheološka topografija Štrpeda i okolice, Buzetski zbornik, 2000, 26; M. Štrk Snoj, Crkva Sv. Duha u Svetom Duhu kraj Štrpeda u svjetlu novih nalaza, Buzetski zbornik, 1989, 13; R. Ivančević, Crkva sv. Duha kod Štrpeda u Istri, Buzetski zbornik, 2001, 27.

N. Nefat