Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Tamaro, Marco, novinar i povjesničar (Piran, 1842 – Poreč, 25.I.1905). Niže škole završio je u Kopru, a 1867. diplomirao je pravo na Sveučilištu u Padovi. Nakon toga obnašao je dužnost tajnika pokrajinskog Istarskog sabora u Poreču. Jedan je od utemeljitelja tjednika → L’Istria te njegov glavni urednik (1882–1903). Bio je tajnik udruge Società istriana di archeologia e storia patria od osnutka 1884. Njegovo najvažnije, dvosveščano djelo Città e castella dell’Istria (1892–93) posvećeno je Puli, Vodnjanu i Rovinju. Objavio je i članke o G. Tartiniju i G. R. Carliju.

LIT.: C. Pagnini, Marco Tamaro, Pagine Istriane, 1950, 4; isti, Marco Tamaro e il giornalismo istriano, Trieste 1950; F. Semi, Istria e Dalmazia. Uomini e tempi, I, Udine 1991; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.–XVIII. stoljeće), Pula 1995.

S. Bertoša