Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Tiskovno društvo, udruga što su je 2. VIII. 1910. utemeljili svećenici u Pazinu na poticaj krčkoga biskupa Antona Mahnića. Svrha mu je bila pokretanje pučkoga kat. tiska u Istri. Društvo je 1911. podiglo svoju tiskaru u Pazinu u kojoj se tiskao gosp. tjednik Pučki prijatelj, što ga je za istar. seljake pokrenuo 1899. biskup Mahnić u Krku, zatim mjesečnik Razumni gospodar koji je 1910–14. izlazio kao prilog Pučkog prijatelja (urednik Franjo Trampuž, ravnatelj pazinske Poljoprivredne škole) te kat. pedagoški list Hrvatska škola. Ravnatelj tiskare bio je Ljudevit Špacapan. Na gl. skupštini održanoj u Pazinu 22.III.1916. u odbor društva izabrani su Josip Baćić (predsjednik), Stojan Brajša (tajnik), Božo Milanović (rizničar) te sveučilištarac Vjekoslav Gortan i svećenici Josip Grašić, Liberat Sloković i Antun Ellner (odbornici). U tiskaru su u noći između 31.X. i 1.XI.1919. provalili tal. iredentisti i fašisti te počinili štetu na opremi službeno procijenjenu na 80000 lira. Radnici su potom uspjeli popraviti oštećene strojeve, pa je Pučki prijatelj nastavio izlaziti. Pretplatnici iz svih krajeva Istre slali su novčanu pomoć za popravak štete. No u drugoj provali 15.VII.1920. fašisti su tiskaru posve onesposobili za rad, a ravnatelja uhitili. On je prije toga spasio 3000 već uvezanih primjeraka molitvenika K mladosti vječnoj, koji su sastavili J. Cecinović i B. Milanović, sakrivši čitavu nakladu kod obitelji i u susjedstvu. Tada je tiskanje Pučkog prijatelja prebačeno u Trst, a tiskara je zatvorena. Nova je skupština društva održana u Kozini 4.VII.1922. i izabran je novi odbor (predsj. A. Pilat, dopredsj. i rizničar B. Milanović, tajnik S. Brajša), no rad je društva u Istri, zbog sve težih polit. prilika, postupno zamro.

LIT.: B. Milanović, Moje uspomene, Pazin 1976.

J. Šiklić, Đ. Križman-Zorić