Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Tradonico, Pietro, mlet. dužd (? – Venecija, 13.IX.864). Podrijetlom je iz ugledne puljske plemićke obitelji koja se doselila u Veneciju. Kroničar Andrea Dandolo zove ga Trundonico, a prema piscu Robertu Cessiju prezime je nastalo od iskrivljenoga patronima dužda Pietra Tribuna (Pietro di Domenico Tribuno). Dužd postaje 836., a čim je stupio na vlast, zatražio je da uz njega bude sin Giovanni, što mu je dopušteno. Uspomena na njih je crkva San Polo, koju su dali podignuti. Kronike ga opisuju kao autoritarnu osobu koja nije bila omiljena zbog velikoga broja stranih slugu. No, kao dužd bio je vrlo sposoban: protiv Slavena poduzeo je dva pohoda, na zahtjev biz. cara ratovao je sa Saracenima, a Venecija je od obične provincije podignuta na stupanj dukata, koji je ovisio o Carstvu. Kao zanimljivost navodi se da je bio nepismen, što potvrđuje njegov signum manus, uočljiv na dokumentima na mjestu potpisa. Sin Giovanni umro je 863., nakon čega dolazi do nemira oko nasljedstva prijestolja, tijekom kojih je u uroti ubijen i sam dužd. Pokopan je u atriju crkve San Zaccaria. Naslijedio ga je Orso I. Partecipazio.

LIT.: A. da Mosto, I dogi di Venezia nella vita pubblica e privata, Torino 1983.

S. Bertoša