Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Trevisan, Venerio, slikar (Vodnjan, 4.II.1797 – Vodnjan, 17.III.1871). Potječe iz tkalačke obitelji, pa je i sam izučio zanat tkalca i tapetara. Osnovama slikarstva poučio ga je veronski slikar Gaetano Grezler, koji se 1818. bio doselio u Vodnjan kako bi oslikao novu župnu crkvu. Prvi slikarski posao, popravak oštećene pale na oltaru sv. Ane u istoimenoj crkvi povjeren mu je 1826. Od tada do 1860-ih izradio je mnogobrojne sakralne slike za različite naručitelje u Istri. Najveći broj djela nastao je za crkve u Vodnjanu (Sv. Filomena, 1841; četrnaest postaja križnoga puta, 1842; Predaja ključeva, 1843; Krštenje Isusovo; Bezgrješno začeće, Presveto Trojstvo), ali su mu djela očuvana i u franjevačkom samostanu u Pazinu (Posljednja večera, 1837. i Četiri crkvena oca), u župnoj crkvi u Rovinju (Sv. Trojstvo sa svecima) te u crkvama u Marčani, Krnici, Hreljićima i Kanfanaru. Slike su mu često potpisane i datirane, a u oblikovanju kompozicije služio se predlošcima različitih razdoblja i provenijencije. Portreti u župnoj zbirci u Vodnjanu naslikani su prepoznatljivom, pomalo naivnom stilizacijom forme (Portret kanonika Giovannija Trombe, 1846; Portret don Pasqualea del Caro, 1852). Unatoč nespretnostima u skraćenjima i ukočenu stavu figura, pomno obrađeni detalji i karakterna izražajnost portreta povezuju ih sa suvremenim građ. portretima bidermajerskoga slikarstva.

LIT.: A. Kliman, Venerio Trevisan, Istra, 1990, 2.

V. Bralić


V. TREVISAN, Portret kanonika Giovannija Trombe, 1846., Vodnjan, župna zbirka