Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Tunel Učka, cestovni podzemni prolaz prokopan kroz planinu Učku na cesti Matulji–Lupoglav. Koncepcija cestovne mreže Istre izložena je u Regionalnom prostornom planu Istre, a nositelj izradbe bio je Urbanistički institut Hrvatske. Rad na tom iznimno važnom projektu odvijao se 1964–68. i ta prostorno-planska rješenja ključna su za daljnju izgradnju cestovnih prometnica u Istri, a posebno za povezivanje cestovne mreže Istre s ostalom cestovnom mrežom Hrvatske. Prostorni planovi višeg reda (makroregije i Republike), koji su doneseni poslije, u osnovi su preuzeli koncepciju Regionalnoga prostornog plana Istre iz 1968. Dogovorom općina Istre i Rijeke te predstavnika Republike Hrvatske i mjerodavnih tijela te stručnih institucija nakon višegodišnjih rasprava u Opatiji je 1970. kao optimalno rješenje prihvaćeno svladavanje masiva Učke na pravcu Lupoglav–Matulji izgradnjom tunela kroz Učku u dužini od 5km na koti 500m nadm. vis., s kvalitetom ceste I. razreda (odgovara današnjoj kvaliteti brze ceste širine 7m). Za nadziranje čitavoga poduhvata osnovan je Koordinacijski odbor za izgradnju tunela kroz Učku (predsjednik Anton Bubić) i poduzeće za izgradnju Učka Pazin (direktor Aleksa Ladavac). Izradba studije opravdanosti i tehničke dokumentacije povjerena je Institutu građevinarstva Hrvatske iz Zagreba. Kako bi dale djelomičnu financ. potporu realizaciji tog projekta, istar. općine raspisale su općenarodni zajam, a Rijeka je sufinancirala komercijalnim zajmom Riječke banke. U razdoblju 1971–73. obavljeni su opsežni pripremni radovi. Nakon osiguranja ukupnih financ. sredstava 1976. s poduzećem Hidroelektrom iz Zagreba i s kooperantom Konstruktorom iz Splita potpisan je ugovor o građenju. Tunel Učka probijen je 14.V.1978., a zajedno s cestovnom dionicom Matulji–Lupoglav, u ukupnoj dužini od 24km, dovršen je i pušten u promet 27.IX.1981.

Tunel Učka dugačak je 5,07km te ima dva vozna traka širine 3,75m, korisnu visinu od 4,5m, dvije bankine od 0,80m i umjetno uzdužno prozračivanje. Investitori izgradnje tunela Učka s cestovnim dionicama Matulji–Tunel Učka i Lupoglav–Tunel Učka bili su Samoupravna interesna zajednica za ceste Hrvatske te, uime općina Istre i Rijeke, poduzeće Učka Pazin, koje su ga i osnovale. Prosječni godišnji dnevni promet kroz Tunel Učka iznosi 6700 vozila (2003).

A. Ladavac


TUNEL UČKA, zapadni ulaz