Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Turina, Alberto, arhitekt (Pula, 30.VIII.1899 – ?). Diplomirao je na Arhitektonskoj visokoj školi u Milanu 1923. te u Puli djelovao kao samostalni projektant. U Komoru arhitekata upisao se 1926., u razred inženjera 1937., a njegovo djelovanje može se pratiti do 1947., kada je napustio Pulu. Važniji projekti koje je realizirao u Puli: zgrada elektromlina 1940., stambena zgrada na uglu Amfiteatarske i Istarske ulice 1938–39., podmornička vojarna na otoku Uljaniku 1939 (uništena tijekom bombardiranja 1944–45), stambena zgrada na raskrižju ulica Ozad Arene i Emove 1938–39. te obnova više historicističkih pročelja u duhu moderne arhitekture (npr. kino Zagreb 1936). Poseban je prinos dao projektiranju i izvedbi većih građevina s armiranobetonskom konstrukcijom.

LIT.: Albo Ingegneri della Provincia di Pola, Pola 1932; Albo Unico Provenciale dei Professionisti ed Artisti dell’Istria, Pola 1941; A. Rubbi, Moderna arhitektura u Istri, Pula 1995.

B. Nefat


A. TURINA, stambena zgrada na uglu Amfiteatarske i Istarske ulice u Puli