Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Ubas (također Ubac), poluotok i istoimeni rt s ist. strane ulaza u Raški zaljev. Rt U. ujedno je i najjužnija točka → Labinštine. Svjetionik izgrađen 1887. osiguravao je ulaz i plovidbu u tada vrlo važan → Raški zaljev. Na poluotoku se nalaze dvije prapov. gradine. Za mlet. vlasti poluotok je bio u posjedu obitelji Battiala-Lazzarini. U II. svj. ratu na njemu se nalazila gl. partizanska bolnica za područje Labinštine. God. 1944. na poluotok je preseljen gl. operativni štab svih partiz. jedinica u Istri na čelu s Vitomirom Širolom Pajom. U II. svj. ratu Nijemci su minirali svjetionik misleći da se u njemu nalazi partizanska bolnica. Na poluotoku je smješten autokamp Tunarica. Zbog sačuvane mediteranske flore i faune U. se danas nastoji zaštititi.

LIT.: S. Piplović, Izgradnja i održavanje svjetionika na istočnom Jadranu, Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske, 2000/01, 26–27.

V. Kos