Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Učiteljska škola u Kastvu, prva hrv. srednja škola na području Kastavštine, Kvarnerskoga primorja i otoka. Započela je s radom 1906., kada je jedno njezino odjeljenje preneseno iz Kopra u Kastav, ondje je djelovala do 1946., potom je prenesena u Rijeku, a 1963. zakonom je ukinuta. U njezinoj odgojno-obrazovnoj djelatnosti sudjelovali su mnogi ugledni profesori i nastavnici (F. Franković, V. Nazor). Odgojila je i školovala učenike s područja Kastavštine, kvarnerskih otoka i iz Istre, te iz obližnjega slov. okruža. Mnogi od njih postali su osnivačima hrv. škola na području Istre i Kvarnera. Škola je bila žarište kulturnoga života Kastva, zahvaljujući mješovitom pjevačkom zboru, đačkom orkestru, različitim sekcijama i sl. Njezini dobro školovani učenici bili su nadaleko poznati, a nakon II.svj. rata ponovno su otvorili mnoge hrv. škole u Istri i na njezinu liburnijskom dijelu.

LIT.: Pedeset godina rada Učiteljske škole u Kastvu i Rijeci 1906–1956 (spomenica), Rijeka 1956.

D. Munić