Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Učka (tal. Monte Maggiore), planina u ist. dijelu istar. poluotoka. Geomorfološki istaknuta nad Riječkim zaljevom, dobro je uočljiva sa širega područja Istre i Kvarnera. Omeđena je s južne strane Plominskim zaljevom, sa zapadne Čepićkim poljem, odn. cestom Vozilići–Nova Vas–Šušnjevica–Vranja, sa sjeverne cestom Vranja–Vela Učka–prijevoj Poklon–Veprinac–Bregi i s istočne strane Riječkim zaljevom, odn. tzv. liburnijskim primorjem. Sjeverno i sjeverozapadno od Učke nastavlja se planinski prostor Ćićarije. Od prijevoja Poklona do rta Mašnjaka u Plominskom grebenu U. je duga 23km, a proteže se u smjeru sjever–jug. Širina Učke u juž. dijelu između Vozilića i Brestove iznosi 5km, u sr. dijelu između Šušnjevice i Mošćeničke Drage 10km, a u sjev. dijelu između Vranje i rta Kolova 13km. Istočna primorska strana Učke blaže je položena od zapadne kopnene strane, što se ogleda u različitoj vegetaciji, količini padalina i naseljenosti (primorska padina znatno je naseljenija). Učka je važna klimatska barijera, ima veće količine padalina i bujniju vegetaciju od ostalih primorskih planina. Najviši je vrh Vojak (1401m) s kamenim vidikovcem, ispod kojega je postavljen televizijski toranj. Hrbat se planine od 922 m visokoga Poklona u smjeru juga počinje strmo uzdizati do Plasa (1285m) te nastavlja do TV-tornja i vrhaVojak, od njega se spušta na Suhi vrh (1333m) i Straženik (691m) te ponovno uzdiže na Perun (881m), Brgud (1907 m) i dalje prema jugu: Kremenjak (827m), Šikovac (780m), Sisol (835m), Bukovo (771m), Orlić (607m) i vrh Lanišće (510m). Geol. građa Učke, koju karakterizira specifična litologija naslagā u tektonskoj razlomljenosti s elementima navlake, samo je dio vrlo složenih odnosa na širem prostoru Jadrana i navlaka vanjskih Dinarida. Zbog svojih florističkih specifičnosti uvjetovanih klimatskim uvjetima i raznolikom građom tla, U. je 1999. proglašena parkom prirode veličine 146km2. Cesta izgrađena za unutrašnjost Istre od Kvarnera preko Poklona danas se manje rabi jer je podno prijevoja 1982. pušten u promet cestovni tunel Učka u dužini od 5062m.

S. Božičević

First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last

UČKA – 1. karta parka prirode
First
Prev
Slika 1 od 3
Next
Last