Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Udruga za povijest i kulturnu djelatnost Istre, utemeljena 1951. kao Društvo za povijest i kulturna pitanja Istre; 1956. postaje podružnicom u Puli Povijesnoga društva Hrvatske, 1974. Povijesnim društvom Istre sa sjedištem u Puli, 1992. Društvom za povijest i kulturni razvitak Istre. Okuplja povjesničare i druge kulturne i javne djelatnike radi promidžbe povijesti i općekulturnih zasada, unapređivanja znanstveno-istraživačkog rada na području povijesnih, arheoloških i srodnih struka, poticanja proučavanja povijesti i kulture Istre, sabiranja i zaštite kulturnih dobara, popularizacije povijesne znanosti, kulturnih stečevina i baštine, organizacije i suorganizacije znanstvenih i stručnih skupova te nakladničke djelatnosti. Predsjednici su bili Boris Baćić, Branko Marušić, Mario Mikolić, Mirko Jurkić. Izdaje časopis → Histria historica, izdanja Materijali sa sažetcima priopćenja na znanstvenim skupovima, a s Povijesnim društvom Rijeka sunakladnik je → Jadranskog zbornika, te pojedinih svezaka → Histria antiqua. Udruga je bila organizator i suorganizator znanstvenih skupova: Škole i muzeji u Istri (1971., 1972. i 1976), Noviji rezultati u proučavanju povijesti i kulture Istre (1977), Kulturno-povijesni razvoj graditeljskog nasljeđa Istre (1979), Antički Nezakcij u povijesti i kulturi Istre (1983), Dani Jaroslava Šidaka (1988) te od 1995. deset tematskih arheoloških savjetovanja Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju Brijuni-Medulin pod visokim pokroviteljstvom UNESCO-a. U povodu 85. godišnjice otkrića arheološkog lokaliteta Nezakcij (1898–1983) udruga je postavila spomen-ploču u arheološkom parku i izdala spomen-medalju (autor akademik Želimir Janeš).

LIT.: Rad Društva za povijest i kulturna pitanja Istre, Jadranski zbornik, 1956, 1; M. Jurkić, Rad Povijesnog društva Istre. Djelatnost u razdoblju od 1971. do 1975, Jadranski zbornik, 1975, 9.

M. Jurkić