Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Uhač, Josip, svećenik, kardinal (Brseč, 20. VII. 1924 – Rim, 18. I. 1998). Za svećenika je zaređen u Rimu 16. IV. 1949. Radio je u vatikanskoj diplomaciji. Papa Pavao VI. imenovao ga je 23. VI. 1970. naslovnim nadbiskupom Thara (Tharros), te apostolskim pronuncijem u Pakistanu, gdje je bio do 1976. Potom je službu pronuncija obnašao u Kamerunu s nadležnošću i u Ekvatorijalnoj Gvineji (1976–77), Gabonu (1977–81) i Kongu (1981–84). Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 3. VIII. 1984. apostolskim nuncijem u Njemačkoj, gdje je bio do 1991. Vratio se u Vatikan, gdje je do smrti bio tajnikom Kongregacije za evangelizaciju naroda. Papa je na dan njegove smrti objavio imenovanje kardinalom, a 21. II. 1998. posmrtno je i posvećen.

R.