Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Vabriga (tal. Abrega), naselje 1 km jugozapadno od Tara, 6km sjeverno od Poreča (45°17′N; 13°37′E; 75m nadm. vis.), 392st. (2001), grad Poreč. Nalazi se na lokalnoj cesti koja od Tara vodi prema moru, u blizini turističkih zona. Stanovnici su se tradicionalno bavili poljodjelstvom (masline, vinova loza, žitarice), a danas su uglavnom zaposleni u turizmu i oko njega (turističko naselje Lanterna: hoteli, apartmani, vile, autokampovi, ukupno oko 18000 mjesta). Područje je bilo naseljeno u rim. doba brojnim rustičnim vilama, među kojima je najvažnija bila ona na → Loronu. Brojni natpisi carskih robova i oslobođenika iz I. st. govore o postojanju carskog posjeda na tom području. Prvi se put spominje u XIV. st. (Albriga, Abriga, Gabriga), a prije toga područje je pripadalo → Taru. Od poč. XVI. st. u posjedu je Venecije, koja je u više navrata u Vabrigu naselila hrvatske izbjeglice pred Osmanlijama iz Dalmacije. Romanička crkva Blažene Djevice Marije iz XIII. st. ima četverokutnu apsidu. Na pročelju je zvonik na dvije preslice. U crkvi se nalaze dvije oltarne pale, Majka Božja s djetetom i Polaganje u grob iz 1607., radovi zadarskoga slikara Zorzija Venture. U obližnjoj luci u uvali Sv. Marina uzgajaju se kamenice.

R. Matijašić, Đ. Fabjanović


VABRIGA, crkva Blažene Djevice Marije