Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Val Cesara (tal. Valle Cesara), mala morska uvala koja je činila morsku granicu između nekadašnjih srednjovj. komuna Mošćenice i Lovrana. Ribolov u uvali bio je predmetom spora između dviju komuna, od kojih je mošćenička pripadala Kastavskoj gospoštiji, a lovranska Pazinskoj knežiji. Nakon nekoliko svađa o pravu ribolova u Cesari, zajednička je komisija u Pazinu 6. VIII. 1742. donijela odluku o pravu na izlov ribe te o svim pripadajućim plaćanjima i probitcima u Cesari po sustavu par-nepar. Neparnih su godina pravo izlova ribe imali podložnici Pazinske knežije, a parnih podložnici Kastavske gospoštije/kapetanije. Dokument su potpisima potvrdili markiz di Priè, pazinski knez i kapetan Martin de Terzi te kastavski kapetan Juraj Vlah.

LIT.: D. Munić, Dokument o utvrđivanju prava ribolova i svjedočanstva o lovu između Kastavske gospoštije i Pazinske kapetanije, VHARP, 1985, 27.

D. Munić