Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Valentič, Josip, učitelj i kult. djelatnik (Čežarji kraj Kopra, 26.VIII.1863 – Trst, 19.XI.1919). Nakon što je 1882. završio učiteljsku školu u Kopru, poučavao je u Bertokima, Ricmanjima i Sv. Antonu te djelovao kao narodni buditelj i skrbio o razvoju kraja. Osnivao je kulturno-prosvjetna i gosp. društva, vodio pjevačke zborove i limenu glazbu te više godina bio blagajnik Slovenskega učiteljskega društva za koparski okrug. God. 1908. i 1914. bio je izabran za poslanika u Istarski sabor. U Pobegima-Lazaretu i Sv. Antonu utemeljio je podružnicu sv. Ćirila i Metoda za Istru. U ricmanjskom je crkv. sporu za slavensko bogoslužje (1899–1910) pri grkokatoličkom obredu 1900. vodio pjevački zbor.

LIT.: J. Kramar, Narodna prebuja istrskih Slovencev, Koper–Trieste 1991.

V. Beltram