Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Valtura, kamenolom, 1km zapadno od Valture, iznad uvale Budava. Vade se rudistni vapnenci turonske starosti. Kamen je svijetlosmeđe do bijele boje, ispunjen ljušturama rudista i pripada među mekše materijale (→ kamenolomi). Na tržištu su poznati varijeteti Valtura fiorito, Valtura polufiorito i Valtura unito. Eksploatacija je počela vjerojatno u XIX.st., a danas su aktivna dva kamenoloma: Valtura I (od 1954) i Valtura II (otvoren 1970-ih). Tim su kamenom izgrađeni Dom hrvatskih branitelja u Karlovcu, hotel Internacional u Crikvenici, marina u hotelskom kompleksu Haludovo u Malinskoj na Krku i dr. Kamenolom je u sastavu tvrtke → Kamen d. d. iz Pazina.

I. Cotman