Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Valussi, Pacifico, novinar i publicist (Talmassons kraj Udina, 30. XI. 1813 – Udine, 28. VIII. 1893). Nakon stjecanja inženjerske diplome u Padovi (1836) preselio se 1838. u Trst, gdje je surađivao u Giornale del Lloyd Austriaco i uređivao → La Favillu i → L’Osservatore Triestino od 2. VI. 1843. do 1. V. 1848. Sudjelovao je u ustanku 1848. u Veneciji. Pridonio je i almanahu Porta OrientaleC. F. Combija tekstom Del rinnovamento economico dell’Istria (1857). Politički emigrant od 1859., pokrenuo je i uređivao važne publikacije u Milanu, Firenci i Udinama, gdje je živio od 1866. Bio je i poslanik u tri mandata. Promicao je liberalne i antiaustrijske političke ideje. Još 1848. držao je da bi država koja obuhvaća Trst, Istru i Dalmaciju (u časopisu Il Precursore nazvao ju je »malom Švicarskom«) mogla oživotvoriti mirni suživot Talijana i Južnih Slavena, ali je nakon ujedinjenja Italije temeljito promijenio stajalište zauzimajući se za uniju Trsta i Istre s Italijom prirodnom asimilacijom slavenskoga stanovništva, što je izrazio u Trieste e l’Istria e le loro ragioni nella questione italiana (Milano 1861; franc. izd. Trieste et l’Istrie, leurs droits dans la question italienne, Paris 1861).

LIT.: L. Fracassetti, Pacifico Valussi, saggio biografico critico, Udine 1894.

D. Krmac