Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Vanganel, selo u sjev. dijelu Koparskih brda, na cesti Kopar–Marezige (45°31′N; 13°47′E; 24 m nadm. vis.); 436 st. (2002), općina Kopar. Leži kraj podnožja Marežganskoga brijega, na južnom rubu doline rijeke Badaševice. Dijelovi naselja su Kortina i Pregančane, iznad toga na padini još su zaseoci Čenturska dolina i Hliban. Istočno od sela teče Bavški potok, koji je u gornjem toku zbog poplavljivanja zatvoren branom (1964), a akumulacijsko jezero služi za navodnjavanje Vanganelskoga polja i uzgoj ribe. Oko jezera je označen Pot za srce, za osobe sa srčanim i krvožilnim teškoćama. Na ravnini su polja i travnjaci, na prisojnim padinama vinogradi. Na vapnenačkom otoku nad selom je napušten manji kamenolom. U selu je crkvica Djevice Marije (1925) koja pripada župi Marezige. U austrijsko doba je selo, kao zaselak naselja Babiči, pripadalo općini Pomjan (do 1898), u tal. doba općini Marezige, a 1945–54. Zoni B Julijske Venecije, odn. STT-a. Naselje 6 km od Kopra već je posve urbanizirano, a broj stanovnika raste (203 st. 1971).

M. Požeš, R.