Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

biološka raznolikost (biodiverzitet), raznolikost živih bića prisutnih u ekosustavima kopna i vode. Obuhvaća raznolikost vrsta i ekosustava te genetsku raznolikost. Pojam je uveden 1992. prihvaćanjem Konvencije o biološkoj raznolikosti na konferenciji UN-a o okolišu i razvoju u Rio de Janeiru. Konvenciju je potpisalo 150 država, među kojima i Hrvatska, Italija te Slovenija. Morsku biološku raznolikost u Istri proučavaju Morska biološka postaja u Piranu i Centar za istraživanje mora Instituta »Ruđer Bošković«, a kopnenu, s posebnim osvrtom na kraški rub i Ćićariju, Inštitut za biodiverzitetne študije Znanstveno-raziskovalnega središča u Kopru te Hrvatski prirodoslovni muzej i Zavod za ornitologiju HAZU u Zagrebu.

L. Lipej