Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Vivarini, slikarska obitelj (Venecija, XV.st.). Rodonačelnik je Antonio (? Murano, poč. XV. st. – ? Venecija, poslije 1470), začetnik muranske slikarske škole. Ne zna se gdje je stekao znanja o slikarstvu, ali na njegov su rad utjecali Gentile da Fabriano i Pisanello. Radio je najprije s Giovannijem da Muranom, zatim s mlađim bratom Bartolomeom. U Poreču se nalazi njegov poliptih potpisan i datiran 1440. Djela mu se nalaze u Veneciji, Bologni, Bresci, Bergamu, Milanu, Londonu, Berlinu i drugdje. Brat Bartolomeo (Murano, oko 1425 – Venecija, 1490–99) slikarski se oblikovao uz Squarcionea, a djela mu se nalaze u Veneciji, Napulju, Torinu, Beču, Parizu i drugdje. U Velom Lošinju (župna crkva) očuvana je oltarna slika Bogorodice sa svecima iz 1475. Alvise, sin Antonijev (Murano, 1446. ili 1447 – Venecija, 1502) počeo je slikati oko 1475. uz pomoć strica Bartolomea, pod utjecajem Giovannija Bellinija, ali je i sam utjecao na mlađe slikare (Cima da Conegliano, Andrea Mantegna, Lorenzo Lotto, Francesco Bonsignori) i učenike (Marco Basaiti, Giovanni Antonio da Pordenone, Antonello da Messina). I njegova se djela nalaze danas u Veneciji i mnogobrojnim drugim tal. i svjetskim centrima (Barletta, Montefiorentino, Padova, Stuttgart, Beč, Windsorska palača). Oltarnu sliku Bogorodice s Djetetom izradio je za crkvu sv. Bernardina u Portorožu (poslije je bila u koparskom muzeju), a datirana je god. 1489.

R.