Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Vivoda, August - Arsen, antifašist, narodni heroj (Veli Mlun kraj Buzeta, 10.III.1917 – Rijavec, 13.III.1943). Po završetku tal. osnovne škole u Zrenju je izučio kovački zanat, a u ranoj mladosti uključio se u antifaš. pokret. Kako bi izbjegao služenje tal. vojske, 1936. je pobjegao u Sušak, gdje se zaposlio u tvornici papira. Djelovao je u URS-ovim sindikatima i društvu istarskih emigranata Istra, gdje je bio tajnik Omladinske sekcije. Po izbijanju rata 1941. ostao je u Sušaku, gdje je prikupljao oružje, slao borce u partizane, a s Viktorom Lencem zapalio skladište sirovina tvornice papira. Bojeći se uhićenja, u partizane je otišao 18.III.1942. Zapovjedništvo II. primorsko-goranskog odreda postavilo ga je za polit. komesara I. istarske partizanske čete, sastavljene od Istrana, boraca V. operativne zone Hrvatske. Poč. rujna četa se nalazila na Planiku. U noći 27–28.IX.1942. vodio je diverzantsku akciju na pruzi Rijeka–Trst između Jušića i Jurdana, kad je uništen tal. transportni vlak. Osjetivši opasnost koja se širila na Krasu, tal. je vojska 4.XII.1942. poduzela veliku ofenzivu protiv čete, koja se pod vodstvom Vivode i Antona Raspora povukla s toga područja gotovo bez gubitaka. Potom su se povukli u Sloveniju, na područje Brkina, gdje su nastavili borbu. V. je ondje s jednim slov. borcem ostao kako bi održavao vezu s Istranima. Prokazani su tal. vojnicima, koji su ih opkolili 13.III.1943. u selu Rijavec, te su u okršaju obojica poginula. Narodnim herojem proglašen je 1973.

H. Buršić