Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Blažina, Mate, antifašist (Čemparovica kraj Labina, 10.III.1925 – okolica Lokava, Gorski kotar, 15.IV.1945). Nakon kapitulacije Italije stupio je u partiz. pokret. Na području Labinštine sudjelovao je u diverzantskim akcijama: rušenju telefonskih stupova od Labina do Nedešćine, prekopavanju cesta, rušenju mostova kod Raše, Barbana i Podpićna, miniranju termocentrale Vlaška, odnošenju eksploziva iz barutane u Ripendi. Kada je u travnju 1944. osnovan partiz. odred Učka, stupio je u Čepiću u I. četu I. bataljuna kao puškomitraljezac. U srpnju se odred po zapovjedi Operativnog štaba za Istru prebacio na Bujštinu. S trojicom suboraca B. je 6.VIII. prijevarom (bili su odjeveni u njem. odore) razoružao posadu karabinjera u Kanegri kraj Savudrije, pri čemu su došli do pušaka, mitraljeza, pištolja i streljiva. Potkraj kolovoza I. bataljun Odreda prebacio se u Čabar, gdje su 29.VIII. osnovane III. brigada i 43. divizija. B. je s brigadom ratovao u Gorskom kotaru i zaleđu Rijeke do travnja 1945., i bio odlikovan za hrabrost. Poginuo je u borbi, s činom vodnika. Narodnim herojem proglašen je 1953.

H. Buršić