Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Vukelić, Savo, antifašist i vojni časnik (Drežnica, 27.I.1917 – Beograd, 25.VIII.1974). Podčasničku zrakoplovnu školu završio u Pančevu 1936., gdje se družio s članovima KP, što je pridonijelo njegovu antifaš. opredjeljenju. Nakon raspada Jugoslavije 1941. vratio se kući i pripremao ustanak. U članstvo KPJ primljen je u srpnju 1941. Prošao je sve partiz. časničke dužnosti, od zapovjednika logora, čete drežničkoga partiz. odreda i bataljuna, a 15.IV.1942. imenovan je zamjenikom zapovjednika V. operativne zone, potom zapovjednikom VI. primorsko-goranske udarne brigade. Do 15.IX.1943. bio je načelnik Štaba XIII. primorsko-goranske divizije. Potom premješten u Istru i postavljen za zapovjednika Operativnoga štaba za Istru. Osnovao je I., II. i III. istar. brigadu i pokušao vojno ustrojiti oko 10000 istar. ustanika. Bio je zapovjednik 43. istar. divizije XI. korpusa NOVH-a, vijećnik I. zasjedanja ZAVNOH-a i član OK KPH za Gorski kotar. Nakon završetka rata obnašao je mnoge visoke dužnosti u JNA. Nar. herojem proglašen 1953.

LIT.: S. Magdić, Narodni heroji Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara, Zagreb 1981.

H. Buršić