Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Wachsenstein von, de, plemićka obitelj, u Istri vezana za utvrdu i gospoštiju Kožljak, koja je osim upravnog središta obuhvaćala i Posert, Letaj, Brdo, Grobnik, Šušnjevicu, Čepić, Jasenovik, Malakrasu i Novu Vas. Najznačajniji članovi: Filip Kožljački (1234–64), najstariji poznati kaštelan utvrde, vazal akvilejske crkve i jedan od najznačajnijih plemića unutarnje Istre; njegov sin Karstmann; braća Filippo II. i Ulrich, ratnici koji su pljačkali mlet. područje, a 1332. odbili mlet. opsadu Kožljaka; Filippo III. (nazvan Gutenečki) dao je 1385. na obali Čepićkoga jezera podignuti votivnu crkvicu posvećenu Blaženoj Djevici, nazvanu Gospa od Jezera; njegovi su nasljednici Nicolò i Ermanno 1395. crkvicu i njezine posjede darovali fratrima pustinjacima, a u njoj su se sve do kraja XVI.st. pokapali raški feudalci; Popolino, tršćanski vicekapetan; Mixe (XIV.st.), tršćanski vicekapetan, pazinski kapetan i kožljački feudalac; Nicolò Gutenečki bio je gospodar Kožljaka, kojega je 1430. naslijedila kći Anna, koja je 1443. još živjela u utvrdi, a nakon njezine smrti preuzela ju je obitelj Moyses.

LIT.: Camillo De Franceschi, I castelli della Val d’Arsa, AMSI, 1898, 14, 3–4; isti, Storia documentata della Contea di Pisino, AMSI, 1963, 10–12.

S. Bertoša