Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Walderstein (Walterstein), von, de, plemićka i grofovska obitelj njem. podrijetla, u Istri vezana za utvrdu i gospoštiju Račice, koja je obuhvaćala i selo Senjak. Obitelj je poznata i pod iskrivljenim mlet. imenom Bolterstein ili Boltrestan. Račice je stekla 1494., kada je Gaspare od cara Maksimilijana (→ Habsburgovci) dobio spomenuti feud. Gospoštija je postala mletačka Tridentskom arbitralnom odlukom iz 1535., nakon čega su Waldersteini različitim duždevim investiturama ostali feudalci sve do pada Venecije. Bračnom je vezom polovicu kaštela Račice dobio Vespasiano Zara, brat pićanskoga biskupa. Obitelj je privremeno napustila kaštel tijekom Uskočkoga rata, kada je biskupov nećak Domiziano Zara pokušavao uvesti uskoke, no bez uspjeha. Posjed je ostao u vlasništvu Francesca, a 1635. dužd Erizzo potvrdio ga je braći Andrei, Giovanniju i Gasparu. Waldersteini su 1720. u Račicama imali 14, a u Senjaku 22 podanika. Sve do XIX.st. živjeli su u Račicama. Ostali članovi: Waltaser (Baldassarre) (umro 1496), gospodar Paza; njegov brat Cristoforo i supruga Maria (kraj XV. i poč. XVI.st.); Baldassarre (XVI.st.), vojnik u službi kralja Ferdinanda; Giovanni Francesco (kraj XVII. i poč. XVIII.st.) dao je obnoviti crkvu Sv. Trojstva u Račicama.

LIT.: G. de Totto, Feudi e feudatari nell’Istria Veneta, AMSI, 1942, 51–52; Camillo De Franceschi, Storia documentata della Contea di Pisino, AMSI, 1963, 10–12; M. Bertoša, Istra: Doba Venecije (XVI.–XVIII. stoljeće), Pula 1995.

S. Bertoša