Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zadružna zveza v Trstu (u posljednjem razdoblju Federazione fra Consorzi in Trieste i Federazione fra Società Cooperative, Economiche e di Credito in Trieste), organizirani savez zadruga. Od utemeljenja 20.I.1907. u Narodnom domu u Trstu do I.svj. rata djelovala je na području tršćanske općine po društvenom, a ne po zadružnom zakonu. Od 2.VI.1921. djelovala je kao savez zadruga. Pristupale su joj zadruge iz tršćanskoga, puljskoga i riječkoga područja. Potkraj 1922. u nju je bilo učlanjeno 127 zadruga s približno 47000 članova. Novčani joj je promet bio velik unatoč teškim uvjetima u vrijeme faš. režima. Nakon ukidanja slov. i hrv. organizacija u Julijskoj Veneciji dekretom je 8.II.1929. raspuštena i stavljena u likvidaciju. Tada je imala 133 člana.

LIT.: M. Pahor, Lastno gospodarstvo jamstvo za obstoj, Trst 1998.

M. Pahor