Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zamlić, Vinko, svećenik, monsinjor (Matulji, 20.I.1847 – Volosko, 29.XI.1906). Bio je župnik u Veprincu, a potom u Voloskom. Izabran za zastupnika u Istarskom saboru 1883–88., kad je na prvom zasjedanju M. Laginja prvi put govorio hrv. jezikom, što je i sam učinio u nekoliko navrata. Bio je imenovan članom Pokrajinskoga školskoga vijeća za Istru, sa sjedištem u Trstu, te se u Istarskom saboru zauzimao za bolje uvjete rada u istar. školstvu.

LIT.: B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, II, Pazin 1973.

R.