Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zanigrad, raštrkano napušteno selo na krškom rubu Podgorskoga krasa (45°30′N; 13°54′E; 260m nadm. vis.); bez stanovnika (2002), općina Kopar. Na vapnenačkoj pećini iznad Hrastovske doline stoji kamenim pločama pokrivena crkva sv. Stjepana s freskama iz poč. XV. st. (nastale pod padovanskim i mlet. utjecajem) i zvonikom iz 1521. Iz istoga je doba i ostava srebrnoga novca, pronađena kraj Zanigrada. U blizini su ruševine nekadašnje utvrde. Pripadao je akvilejskom patrijarhatu, u mlet. su ga doba prisvajale različite koparske obitelji, a za austr. i tal. vlasti pripadao je općini Dekani. Zbog udaljenosti od gl. centara i dijelom utjecaja želj. pruge Kopar–Prešnica, koja ga dijeli napola, pretrpio je velika iseljavanja (u Trst između dvaju svj. ratova te u Trst i Australiju nakon II.svj. rata) i danas je prazno naselje.

LIT.: M. Ravnik, Bratje, sestre, strniči, zermani, Koper 1996.

M. Požeš