Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran (Zavod za zaštitu kulturne baštine Slovenije, Područna jedinica Piran), javna ustanova za zaštitu nepokretne kult. baštine općina Kopar, Izola i Piran. Osnovan je 1.I.2003. kao sljednik Spomeniške komisije pri koparskom Gradskom muzeju (→ Pokrajinski muzej; referenti → E. Smole, → J. Kramar), Medobčinskega zavoda za spomeniško varstvo Piran (1964–85., ravnatelji M. Murko, T. Mikeln), nastaloga širenjem nadležnosti općinskoga Zavoda za spomeniško varstvo Piran (1961–64., voditelj B. Kovič) te Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran (1985–2002., ravnatelji T. Mikeln, D. Tomšič, B. Križan). U razdoblju 1981–99. bio je ovlašten i za zaštitu prirodne baštine. Obavlja zakonom propisanu konzervatorsku i restauratorsku upravnu te zaštitnu djelatnost. Priprema stručnu građu za registar kult. baštine Ministarstva za kulturu Republike Slovenije, topografske opise, valorizacije i zaštitne režime te ih uključuje u prostorne planove općina i u urbanističke akte. Izrađuje stručnu osnovu za proglašenje kulturnih spomenika (Piran 66, Izola 34, Kopar 216), konzervatorske programe za pojedina područja i objekte te izdaje uvjete i suglasnosti za intervencije. Planira, vodi i nadzire konzervatorsku i restauratorsku djelatnost pri istraživanjima i obnovi spomenika (Kopar, Izola, Piran: gradska jezgra; Podpeč: toranj, Prkičeva hiša; Hrastovlje: tabor i crkva Sv. Trojstva; Smokvica: kuća br. 15; Koštabona: crkva sv. Andrije; Sečoveljske soline; Strunjan: crkva Marijina prikazanja; → Simonov zaliv kraj Izole; → Sermin i → Školarice kraj Kopra). Pozornost pridaje istraživačkomu radu i objavljivanju: S. Bernik, Organizem slovenskih obmorskih mest Koper–Izola–Piran (1968); T. Brejc, Slikarstvo od 15. do 19. stoletja na Slovenski obali (1983); S. A. Hoyer, Hiša Tartini (1993); S. A. Hoyer (priređivač), Kultura na narodno mešanem ozemlju Slovenske Istre (2002).

D. Tomšič