Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zrenj (tal. Sdregna i Stridone), naselje kraj Oprtlja u sjev. Istri (45°24′N; 13°52′E; 468m nadm. vis.); 66 st. (2001), općina Oprtalj. Nalazi se na krškoj zaravni iznad doline rijeke Mirne i rječice Bračane. Stanovnici se bave tradicijskim poljodjelstvom i sitnim stočarstvom. Područje je bilo naseljeno u prapovijesti; iz ant. doba nema podataka. Identifikacija Zrenja sa Stridonom, rodnim mjesto sv. Jeronima, nije pouzdana. U sr. vijeku spominje se od XI. st., a od XIV. st. bio je dio gospoštije Pietrapelosa (→ Kostel); u vlasništvu obitelji → Gravisi od 1440. U XVI. st. na području Zrenja naseljene su obitelji izbjeglica pred Osmanlijama iz Dalmacije. Župna crkva sv. Jurja u romaničkom je slogu, dvobrodna sa svetištem i sakristijom, proširena 1582. Dobro očuvana ruralna arhitektura sela zanimljiva je po dosljednoj uporabi kamenih ploča (škrila) za pokrivanje krovova.

LIT.: B. Fučić, Glagoljski natpisi, Zagreb 1982.

Ž. Bistrović


ZRENJ, crkva sv. Jurja