Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Žmak, Antun, učitelj, narodni preporoditelj (Lanišće, 9.I.1873 – Medulin, 16.VIII.1968). U Kastvu je završio učiteljsku pripravnicu, a u Kopru 1891. učiteljsku školu. Prvo je učiteljevao u Pićnu, a od 1895. u Medulinu. U tom se gradu uključio u rad Narodne čitaonice, osnovane 1891., koja je bila središtem mjesnoga polit. i kulturno-prosvjetnoga života. Bio je jedan od suonivača društva Hrvatski sokol (1911), kojemu je pridružena čitaonica, i u kojem su djelovali limena glazba i pjevački zbor, osnovan 1913. Kao član upravnog odbora pokrenuo je različite sekcije društva, a kao svirač u glazbi i pjevač u zboru redovito je sudjelovao u priredbama koje su organizirane u Medulinu i u selima Puljštine. Seljacima je prenosio znanje o pčelarstvu, ratarstvu, a posebno o vinogradarstvu. Bio je tajnikom i rizničarom posujilnice, utemeljene u Medulinu 1898. u okviru programa nar. preporoda o gosp. razvoju Istre, koja je seljacima pomagala povoljnim zajmovima u otplati dugova i dr. pogodnostima, npr. u nabavi gosp. potrepština i sl.; posujilnica je djelovala na području Ližnjana i Šišana, a ukinuta je odmah nakon I.svj. rata. Tijekom rata bio je s ostalim Medulincima evakuiran u Moravsku te mobiliziran do kraja rata. Nakon povratka u Medulin tal. su ga vlasti već 1919. suspendirale. Osumnjičen da je javno manifestirao »protutalijanske osjećaje«, premješten je u školu u Smoljancima, a 1922. prijevremeno umirovljen.

LIT.: B. Jakovljević, Antun Žmak, učitelj, Istarska Danica 2003, Pazin 2002; isti, Antun Žmak, učitelj, Buzetski zbornik, 2003, 29.

B. Jakovljević