Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Jacobus de Pola (Jakov iz Pule), graditelj (XIII–XIV.st.). Spominje se kao suradnik na izgradnji crkve sv. Antuna u Padovi, gdje je gotovo bez prekida radio 1291–1310., a 1302. s naslovom superstans deputatus ad fabricam. Također su ga povezivali s gradnjom crkve sv. Franje u Puli potkraj XIII.st., vjerojatno oko 1291., što mu je bila bitna preporuka za posao u Padovi. Kako je oko 1296., kada je pulski podestat bio → Bartolomeo dei Vitrei, u got. slogu obnovljena komunalna palača u Puli, a postoje podudarnosti detalja na crkvi sv. Franje i na gradskoj palači, moguća je pretpostavka da je Jacobus de Pola vodio i radove na obnovi kumunalne palače.

LIT.: A. Krizmanić, Hortus Atrium Medievalium, Zagreb i Motovun 2001.

B. Nefat