Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Javorika, arheol. lokalitet na Velom Brijunu (drugi naziv Berta, sadašnji naziv Gromače). Nalazi se na vrhu najdubljeg otočnog zaljeva Saline. Arheol. su istraživanja vođena u više navrata: 1910–19 (A. Gnirs), 1952., 1973. i 1981 (B. Baćić, A. Vitasović). Na rtu Gromače nalazilo se otvoreno naselje zemuničkoga i poluzemuničkoga tipa u kojem se živjelo od kraja srednjega neolitika do poč. brončanoga doba.

LIT.: A. Vitasović, Gromače – neolitičko/eneolitičko naselje na Brijunima, Histria Archaeologica, 2001, 30.

K. Buršić-Matijašić