Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Jelarji (tal. Elleri), naselje na lokalnoj cesti Škofije–Hrvatini (45°35′N; 13°47′E; 165m nadm. vis.); 141st. (2002); općina Kopar. Stanovnici se najviše bave vinogradarstvom (malvazija, borgonja, refošk), a u rijetkim šumama u okolici lovom. Uz samu tal. granicu nalazi se kamenolom koji se koristio za izgradnju tršćanske luke. Sjeverno od Spodnje Škofije, na 245 m nadm. vis. (Gradišče ili Kaštelir) nalaze se ostatci gradinskoga naselja koji su više godina istraživali tršćanski arheolozi (Franca Maselli Scotti). Pronađeni su ostatci brončanodobnih, željeznodobnih i rimskodobnih slojeva naselja, te željeznodobna nekropola na položaju Sv. Barbare (sjeverozapadno od gradine). Važna su i dva republikanska lat. natpisa koji spominju municipalno ustrojstvo nekog obližnjeg naselja (Tergeste ili Aegida).

LIT.: Il Civico Museo Archeologico di Muggia, Muggia 1997.

R. Matijašić