Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Juršići, naselje 9km južno od Svetvinčenta, općina Svetvinčenat (45°1′N; 13°53′E; 230m nadm. vis.); 190st. (2001). Smješteni pokraj županijske ceste Vodnjan–Svetvinčenat. Tal. inačica imena u hrvatskom označava šire područje (Roverija), a ne samo selo. Stanovnici se bave gotovo isključivo poljodjelstvom (vinova loza, masline, povrće i žito) i stočarstvom (goveda, svinje). Potkraj XVI. i na poč. XVII.st. Venecija je u nekoliko navrata na to područje naseljavala hrv. izbjeglice pred Osmalijama iz Dalmacije. Velik utjecaj na podizanje kvalitete života u Juršićima imao je → J. Velikanja, kapelan 1875–1921. God. 1876. pokrenuo je hrv. školu, koja kao osnovna škola djeluje i danas (nastava se 1925–43. morala odvijati na tal. jeziku, nova školska zgrada otvorena je 1933). Do 1950. područje je kao kapelanija pripadalo vodnjanskoj župi. Središte vjerskoga života je crkva sv. Franje Asiškoga (1874); do njezine je izgradnje kapelanijska crkva bila crkva sv. Kvirina na cesti prema Vodnjanu (izgrađena u XVI.st. na mjestu ranokršć. trobrodne bazilike; na pročelju ima preslicu, a ispred njega trijem).

R. Matijašić

First
Prev
Slika 1 od 2
Next
Last

JURŠIĆI, crkva sv. Kvirina
First
Prev
Slika 1 od 2
Next
Last