Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Moreschi, Antonio, slikar (?, druga pol. XVI.st. – Labin, 14.VIII.1633). Bio je članom venecijanske bratovštine slikara Arte dei dipintori od 1594. do 1609. Nakon toga nastanio se u Labinu, zasnovao obitelj i postao uglednim građaninom. Pripisuju mu se Krunjenje Bogorodice (1613) u Kastvu, Krunjenje Bogorodice u Barbanu, Sv. Sebastijan i četiri sveca u Barbanu, ciklus od 9 slika s marijanskom tematikom u crkvi Uznesenja Marijina u Labinu (prije 1631), Prijestolje milosti sa sv. Florom i sv. Franjom Asiškim u Loboriki, Bogorodica s Djetetom, sv. Jakovom (?) i sv. Franjom Asiškim u Vodnjanu, Bogorodica s Djetetom, sv. Franjom Asiškim i sv. Franjom Paulskim u Vodnjanu te Gospa Karmelska i sveci (nakon 1619) i Jeseovo stablo u Labinu. Njegovo je slikarstvo bilo pod snažnim utjecajem Domenica Tintoretta, a često se oslanjao na graf. predloške, kako je bilo uobičajeno potkraj XVI. i tijekom XVII.st. U svojim ranijim djelima predstavio se kao nevješt sljedbenik Jacopa Tintoretta, kojega je upoznao iz druge ruke – kroz djela njegova sina Domenica, no u svojim je zrelim djelima iskazao vješto prihvaćanje novih stilskih strujanja u Veneciji te je bio pod utjecajem slikarstva J. Palme mlađega. Antonijev sin bio je H. Moreschi.

LIT.: A. Horvat, R. Matejčić, K. Prijatelj, Barok u Hrvatskoj, Zagreb 1982; N. Kudiš, Istarski opus slikara Moreschija nastao u prvoj polovici XVII.st., Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 1992, 16; isti, Dva priloga slikarstvu prve polovine 17. stoljeća u Istri, Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji (Prijateljev zbornik), 1992, 3; N. Kudiš-Burić, N. Labus, Dalle parti Arciducali e Sotto San Marco/U kraljevskim stranama i pod Svetim Markom, Rijeka 2003.

N. Kudiš-Burić