Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Borme, Antonio, prosvjetni djelatnik (Trst, 20.I.1921 – Rovinj, 6.VIII.1992). Studirao je na Sveučilištu u Padovi i diplomirao 1943. God. 1945. imenovan je ravnateljem realne gimnazije u Rovinju, gdje je postao članom gradskoga NOO-a na dužnosti povjerenika za prosvjetu i kulturu. Obnašao je dužnost inspektora za tal. škole Zone B Slobodnoga Teritorija Trsta (1946–52). God. 1948. izabran je za člana Odbora Talijanske unije za Istru i Rijeku (TUIR), a 1952. postao je predsjednikom školske komisije TUIR-a. God. 1961. organizirao je prve seminare za stručno i jezično usavršavanje nastavnika tal. škola u Hrvatskoj i prva predavanja nastavnika i stručnjaka iz tal. sveučilišnih krugova. Iste je god. osnovao Talijanski odsjek na Pedagoškoj akademiji u Puli, gdje je predavao do 1982. Izabran je 1963. za predsjednika TUIR-a, a 1964. pokrenuo je kult. suradnju između te organizacije i Narodnoga sveučilišta iz Trsta. No 1974. smijenjen je s te dužnosti jer je branio autonomiju TUIR-a, dvojezičnost i širenje prava tal. nacionalne zajednice u Istri i Rijeci. Ostao je na dužnosti ravnatelja srednje škole u Rovinju do umirovljenja 1978. Od 1988. ponovno sudjeluje u društv. i polit. životu manjine (Skupina ’88) i novim reformnim sastavnicama tal. zajednice. Bio je jedan od utemeljitelja Pokreta za Konstituantu i pridonio je procesu demokratske obnove, koji je doveo do nastanka nove Talijanske unije. Nakon prvih slobodnih i dem. izbora za predstavnička tijela tal. manjine u Hrvatskoj i Sloveniji, izabran je 1991. za predsjednika Skupštine te nove organizacije. Napisao je više ogleda i studija o dvojezičnosti, školstvu i problematici tal. zajednice (djelomice su sabrani u 3. i 6. sv. biblioteke Etnia rovinjskoga Centra za povijesna istraživanja) i dr. te za manjinske škole u Istri i Rijeci slovnicu Grammatica della lingua italiana (do 2003. objavljeno 5 izdanja).

E. Giuricin