Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Bourguignon von Baumberg, Anton, austroug. admiral (Hermannmiestec u Češkoj, 8.VI.1808 – Pula, 28.V.1879). God. 1825. stupio je u Ratnu mornaricu kao privremeni mornarički kadet, te napredovao do njezina zapovjednika 1857–59. i prvoga lučkog admirala u Puli 1864–79. Ujedno je 1866. postavljen za zapovjednika puljske tvrđave. Zahvaljujući njegovoj organizaciji puljskog Arsenala austr. ratna flota pojačana je prije bitke s tal. ratnom flotom kod Visa 1866. Car Franjo Josip I. promaknuo ga je 1875., kao prvog austr. pom. časnika, u čin admirala. Pokopan je na Mornaričkome groblju u Puli. God. 1869. po njemu je nazvana jedna puljska austroug. utvrda.

LIT.: A. Schmidt-Brentano, Die österreichischen Admirale, I: 1808–1895., Osnabrück 1997.

B. Dobrić