Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

bragoc, tip zatvorenoga drvenoga ribarskog broda s dvama jarbolima, od kojih je pramčani mnogo manji od krmenoga i od njega prema pramcu jače nagnut, koji nose po jedno glavno jedro. Krmeno je jedro 40 do 50% veće površine od pramčanoga. Trup ima ravno dno, te je sav zatvoren palubom, koja u pol. duljine ima veće grotlo, a na pramcu i krmi ima manji otvor za silazak u potpalublje. B. je karakterističan po tome što je pramčani mrtvi dio trupa uz prednju statvu pri gornjem kraju veoma zavinut prema krmi. Krma je široka, zatvorena i polukružna oblika. Osobito je veliko krmilo i služi za smanjenje zanošenja od vjetra, jer brod ima malen gaz i nisku kobilicu. Dug je do 13m, ima do 10brt. Upotrebljava se kao ribarski brod u sjev. dijelu Jadrana. Podrijetlom iz Chioggie, dugo se zadržao na istar. obalama (1880. bilo ih je 30, a 1897. oko dvadeset).

LIT.: P. Lorini, Ribarenje i ribarske sprave, Beč 1903.

Đ. Fabjanović

 


BRAGOC u rovinjskoj luci, početak XX. st.