Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Bratti, Giovanni (Iustinopolitano), liječnik i alkemičar (Kopar, XVI.st.). Imao je temeljitu humanističku i med. naobrazbu. Pokazuje sklonost prema filozofiji i humanizmu, a manje prema liječničkoj praksi ili kem. eskperimentima. U djelu na tal. jeziku Discorso della vecchia et nova medicina, objavljenom 1590. u Veneciji i ponovno, ponešto izmijenjeno, 1592., raspravljao je o mogućnostima pretvorbe žive u umjetno zlato te, služeći se skolastičkom metodom, dokazivao uspješnu ljekovitost prirodnoga i umjetnoga zlata, koje bi moglo biti univerzalnim lijekom protiv starenja. Knjigu, koja je danas važno svjedočanstvo istar. renesansne kulture, posvetio je svojem pokrovitelju Marku Bragadinu, alkemičaru i vještom šarlatanu s Cipra, koji je živio u Veneciji.

LIT.: M. D. Grmek, Iz povijesti alkemije u Istri, Medicinar, 1949–50, 2–3; M. D. Grmek, V. Dugački, Hrvatska medicinska bibliografija, I/1, Zagreb 1955; M. D. Grmek, I. Senčar Čupović, Istarski renesansni liječnik i kemičar Ivan Bratti i njegova rasprava o ljekovitosti zlata, Liječnički vjesnik, 1977, 3.

I. Rudelić, A. Diklić