Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Brest pod Učkom, naselje kraj Vranje, u općini Lupoglav (45°20′N; 14°09′E; 590m nadm. vis.); 46st. (2001). Smješten je na stepeničastoj zaravni juž. ruba Ćićarije, poviše ceste Lupoglav–Matulji, podno uzvisine Šebrn (818m). Do naselja se dolazi lokalnom cestom koja se od magistralne ceste odvaja nedaleko od Lupoglava. Stanovnici se bave tradicionalnim poljodjelstvom i stočarstvom. U prošlosti je bio dio lupoglavske gospoštije, a neko vrijeme i zasebni posjed, uvijek u granicama Pazinske knežije. Vlaško stanovništvo (→ Istrorumunji) naseljeno u XV–XVI.st. nije preživjelo krize i ratove XVI–XVII.st., pa su se nakon Uskočkoga rata doseljavali novi stanovnici, izbjeglice pred Osmanlijama. Crkva Sv. križa izgrađena je u XVII.st. na mjestu starije crkve. Naselje su u II.svj. ratu spalile njem. snage.

R. Matijašić