Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Budicin, Giuseppe - Pino, politički radnik, antifašistički borac, narodni heroj (Rovinj, 27.IV.1911 – Valdibora kraj Rovinja, 8.II.1944). Školovao se za brijača u Rovinju, gdje je 1929. postao članom prve komunističke omladinske organizacije. God. 1931–33. služio je vojni rok u tal. kraljevskoj ratnoj mornarici. Po povratku u Rovinj nastavio je ilegalno djelovati te ga je već 1933. Specijalni sud za zaštitu države osudio na 7 godina zatvora zbog organiziranja komunističkoga djelovanja za služenja vojnog roka u La Speziji. Amnestiran 1937., ponovno je uhićen nakon što je organizacija KP Italije u Rovinju bila prokazana i 1938. osuđen na 12 godina zatvora. Vratio se u Rovinj 1943. nakon pada fašizma u Italiji. Organizirao je prve rovinjske partizanske jedinice i organe vlasti. Bio je sudionikom skupa u Pazinu na kojem su donesene odluke o ujedinjenju Istre s maticom zemljom. Sudjelovao je na partijskom savjetovanju za Istru u Brgudcu, gdje se izjasnio za uključivanje Talijana u NOP Istre. Jedan je od prvih organizatora otpora istar. Talijana i neumorni zagovornik zajedničkog života Talijana i Hrvata u Istri. Prvi je tajnik Kotarskoga komiteta KP Hrvatske u Rovinju (1943), član Oblasnoga NOO-a za Istru, Oblasnoga komiteta KPH za Istru, ZAVNOH-a na II. zasjedanju u Plaškom. Nijemci su ga uhvatili nedaleko od Rovinja i po zapovijedi njem. stožera istoga dana strijeljali, zajedno s I. Sošićem. Njegovim je imenom nazvan partizanski tal. bataljun u sastavu 2. puljskog partizanskog odreda, poslije 4. bataljun 1. brigade »Vladimir Gortan« 43. istarske divizije. Narodnim herojem proglašen je 1973.

H. Buršić


Giuseppe - Pino BUDICIN