Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Budinić (Budinich, Budinis), Cornelio, arhitekt i povjesničar arhitekture (Rijeka, 17.V.1873 – Trst, 14.III.1935). Studirao je u Budimpešti i Grazu, a živio pretežito u Trstu. Radio kao projektant (kapucinska crkva u Rijeci, 1913., škole i crkve u Trstu, građevine osiguravajućih društava u Trstu i Monfalconeu), restaurator (crkva sv. Vida u Rijeci, bazilika u Gradu, vojvodske palače u Urbinu i Gubbiju, krstionica u Piranu) te kao istraživač antičkih, got. i renesansnih građevina. Objavio je više knjiga, među kojima su posebno važne one o istar. gotičkoj arhitekturi i o renesansnom arhitektu hrv. podrijetla L. Vranjaninu.

LIT.: A. Mutnjaković, Predgovor, u: K. Budinich. Arhitektonske studije, Istra kroz stoljeća, Pula i Rijeka 1984.

B. Nefat